Pravidla MPM

Každý závodník, jeho zákonný zástupce a doprovod na závodech je povinen se seznámit s pravidly MPM!

V rámci Moravského poháru mládeže (MPM) jsou organizovány zejména závody v lezení na obtížnost případně v lezení na rychlost a nebo také boulderingové závody. Jednotlivé lezecké disciplíny se při vyhodnocování vzájemně nekombinují, ale vždy se hodnotí samostatně.

Lezení na obtížnost

- závodníci soutěží na lezeckých cestách bez možnosti nácviku. Cílem závodníka je dolézt výše / dále než jeho soupeři.

   Cesty jsou lezeny stylem „flash“. Hodnotí se součet nejvýše / nejdále rukou dosažených chytů jednotlivých soutěžních cest vynásobených příslušným koeficientem obtížnosti každé jednotlivé cesty stanovené ve stupnici UIAA, který se stanoví před zahájením závodu a který v jeho průběhu již není měněn.

   Poslednímu regulérně dosaženému chytu drženému staticky je pak připsána celá bodová hodnota, zatímco dynamicky tečovanému/nefixovanému chytu je připsána hodnota snížená.

Při lezení smí závodníci používat pouze plochu lezecké stěny, její strukturu a chyty dané soutěžní cesty.

   Výslovně je závodníkům zakázáno požívat k lezeckému postupu jistící prvky (nýty, expresky apod.), okrajové hrany stěny, otvory určené pro upevnění chytů a stavěčem soutěžní cesty zapovězené části lezecké stěny. Pokud závodník poruší některý z těchto zákazů, pak se mu započítá poslední regulérně držený chyt před tímto incidentem.

   Závodníci jsou povinni jak při lezení, tak i během pobytu v areálu závodiště dbát na bezpečnost jak svou, tak i ostatních osob a řídit se pokyny pořadatelů.

   V případě lezení cest s jištěním „zespoda“ je závodník povinen se průběžně zajistit ve všech jistících bodech dané cesty a to tak aby nejpozději ve chvíli kdy míjí jistící bod ve výši kolen již byl v tomto jistícím bodě zajištěn.

- pro celkové pořadí se při uskutečnění pěti pohárových závodů započítají čtyři nejlepší výsledky každého závodníka (to aby v případě nemoci apod. měl i tento závodník stejné šance na celkové umístění jako ostatní). Při shodném bodovém výsledku se pro určení pořadí na medailových příčkách uplatní jako další kritérium výsledek z posledního – finálového – případně předposledního závodu.

- body za finálový závod jsou na každém bodovaném místě o 0,5 bodu vyšší než body na ostatních závodech.

- do celkového pořadí MPM se od sezóny 2016 započítávají pouze závodníci ČR. Zahraniční závodníci se i nadále mohou závodů MPM účastnit, v rámci jednotlivých závodů budou vyhodnoceni stejně jako závodníci z ČR avšak bez bodů do celkového pořadí. 

- závody MPM v lezení na obtížnost jsou určeny především pro středně pokročilé a začínající lezce z řad dětí a mládeže. Z tohoto důvodu závodníci, kteří se v rámci Českého  poháru mládeže a nebo soutěže U14 v lezení na obtížnost umístnili v předchozím roce na celkovém 1-3. místě, se mohou zúčastnit závodů MPM v lezení na obtížnost jen mimo soutěž – uveďte při registraci v políčku oddíl „mimo soutěž“. Obdobně platí toto pravidlo pro případné zahraniční závodníky a umístění v rámci jejích národní pohárové soutěži.

- vzhledem k charakteru závodů, lezou závodníci většinu cest s horním jištěním ("na rybu"). Závodníci od 13-ti let lezou nejtěžší cesty s jištěním zespoda. V případě nerozhodného výsledku na medajlových příčkách mohou i závodníci mladších kategorií lézt cestu, která vyžaduje jištění zespoda.

Lezení na rychlost

- závodníci se snaží překonat relativně lehkou cestu v co nejkratším čase. Cílem závodníka je vylézt na konec cesty rychleji než jeho soupeři, o pořadí rozhoduje dosažený čas.

Důležité upozornění!

Závodník přihlášením se na závody souhlasí s tím, že fotografie ze závodu, na kterých může být zachycen, budou použity pro další propagaci MPM a také pro marketingové účely partnerů a sponzorů MPM. Závodník se předem současně vzdává odměny za použití fotografií, na kterých bude zachycen, pro výše uvedené účely.