Pravidla MPM

Každý závodník, jeho zákonný zástupce a doprovod na závodech je povinen se seznámit s pravidly MPM!

    V rámci Moravského poháru mládeže (MPM) jsou organizovány zejména závody v lezení na obtížnost případně v lezení na rychlost a nebo také boulderingové závody. Jednotlivé lezecké disciplíny se při vyhodnocování vzájemně nekombinují, ale vždy se hodnotí samostatně.

Lezení na obtížnost

    Závodníci soutěží na lezeckých cestách bez možnosti nácviku. Cílem závodníka je dolézt výše / dále než jeho soupeři.

    Cesty jsou lezeny stylem „flash“. Hodnotí se součet nejvýše / nejdále rukou dosažených chytů jednotlivých soutěžních cest vynásobených příslušným koeficientem obtížnosti každé jednotlivé cesty stanovené ve stupnici UIAA, který se stanoví před zahájením závodu a který v jeho průběhu již není měněn.

    Poslednímu regulérně dosaženému chytu drženému staticky je pak připsána celá bodová hodnota, zatímco dynamicky tečovanému/nefixovanému chytu je připsána hodnota snížená.

    Při lezení smí závodníci používat pouze plochu lezecké stěny, její strukturu a chyty dané soutěžní cesty.

    Výslovně je závodníkům zakázáno požívat k lezeckému postupu jistící prvky (nýty, expresky apod.), okrajové hrany stěny, otvory určené pro upevnění chytů a stavěčem soutěžní cesty zapovězené části lezecké stěny. Pokud závodník poruší některý z těchto zákazů, pak se mu započítá poslední regulérně držený chyt před tímto incidentem.

    Závodníci jsou povinni jak při lezení, tak i během pobytu v areálu závodiště dbát na bezpečnost jak svou, tak i ostatních osob a řídit se pokyny pořadatelů.

    V případě lezení cest s jištěním „zespoda“ je závodník povinen se průběžně zajistit ve všech jistících bodech dané cesty a to tak aby nejpozději ve chvíli kdy míjí jistící bod ve výši kolen již byl v tomto jistícím bodě zajištěn.

    Pro celkové pořadí se při uskutečnění pěti pohárových závodů započítají čtyři nejlepší výsledky každého závodníka (to aby v případě nemoci apod. měl i tento závodník stejné šance na celkové umístění jako ostatní). Při shodném bodovém výsledku se pro určení pořadí na medailových příčkách uplatní jako další kritérium výsledek z posledního – finálového – případně předposledního závodu.

    Body za finálový závod jsou na každém bodovaném místě vyšší než body na ostatních závodech.

    Do celkového pořadí MPM se od sezóny 2016 započítávají pouze závodníci ČR. Zahraniční závodníci se i nadále mohou závodů MPM účastnit, v rámci jednotlivých závodů budou vyhodnoceni stejně jako závodníci z ČR avšak bez bodů do celkového pořadí. 

    Závody MPM v lezení na obtížnost jsou určeny především pro středně pokročilé a začínající lezce z řad dětí a mládeže. Z tohoto důvodu závodníci, kteří se v rámci Českého  poháru mládeže a nebo soutěže U14 v lezení na obtížnost umístnili v předchozím roce na celkovém 1-3. místě, se mohou zúčastnit závodů MPM v lezení na obtížnost jen mimo soutěž – uveďte při registraci v políčku oddíl „mimo soutěž“. Obdobně platí toto pravidlo pro případné zahraniční závodníky a umístění v rámci jejích národní pohárové soutěži.

    Vzhledem k charakteru závodů, lezou závodníci většinu cest s horním jištěním ("na rybu"). Závodníci od 13-ti let lezou nejtěžší cesty s jištěním zespoda. V případě nerozhodného výsledku na medajlových příčkách mohou i závodníci mladších kategorií lézt cestu, která vyžaduje jištění zespoda.

Lezení na rychlost

    Závodníci se snaží překonat relativně lehkou cestu v co nejkratším čase. Cílem závodníka je vylézt na konec cesty rychleji než jeho soupeři, o pořadí rozhoduje dosažený čas.

Důležité upozornění!

    Závodník přihlášením se na závody souhlasí s tím, že fotografie ze závodu, na kterých může být zachycen, budou použity pro další propagaci MPM a také pro marketingové účely partnerů a sponzorů MPM. Závodník se předem současně vzdává odměny za použití fotografií, na kterých bude zachycen, pro výše uvedené účely.